Bredband

Skriv ut

Status

Skriven av Anders Boström on .

fibreoptic160Ringstorps Bredbandsprojekt blev klart våren 2011 och bredbandskontot är avslutat.

Denna sida kommer att hållas uppdaterad med aktuell status på utbyggnaden av det lokala spridningsnätet för fiberbredand i Ringstorp.

Grävningen till de 31 anslutna hushållen samt 3 obebyggda kommunala tomter är nu klar.

Projektet är slutredovisat till Länsstyrelsen och Byalag NGA stödet har betalats ut.

Fiberblåsningen och svetsning är klar och alla ska ha fått sina konvertrar installerade, så nu är det bara att beställa tjänster och börja tok-surfa.

Karta över vilka som beställt fiberanslutning i Ringstorp

Kostnadsberäkning och kostnadsfördelning

Beräkningsmodell för kostnadsfördelning

Presentationen från Bredbandsmöte2

Presentation från möten med andra Byalag

Instruktion för skarvning av fiberslang

Våra bredbandsrelaterade nyhetsartiklar

Avgiften för den gemensamma grävningen har alla betalt. Utsikts avgift ska betalas i samband med anslutningen och går även att få som avbetalning. Eftersom projektet blev billigare än beräknat har 200kr/andel återbetals, dvs 1000kr - 2000kr per hushåll beroende på antalet inbetalda andelar.

Externa länkar till sidor med mer information om utbyggnaden:

Linköpings Kommun

Utsikt (Byalagskonceptet)

Länsstyrelsen (Byalag NGA)

Artikel i kommuntidningen Dialog

IDG-artikel om utbyggnaden i Kommunen

Facebook grupp för Byalag Bredband i Linköping

IDG-artikel angående bredbandets inverkan på fastighetsvärdet

Artikel i Bredbandsforum (se sid 14)

Artikel på Hela Sverige ska levas hemsida

TV-Inslag från SVT (Östnytt) om utbyggnaden

Om utbyggnaden i Ringstorp
Hur olika kommuner satsat i Östergötland

Skriv ut

Aktiviteter

Skriven av Anders Boström on .


Aktivitet Status
Utskick av Inresseförfrågan Klart
Lokalt Informationsmöte Klart
Kontakta Länsstyrelsen Klart
Kontakta Projektör Klart
Möte med Projektör Klart
Sammanställa kartunderlag Klart
Kontakta Utsikt Klart
Skicka in kartunderlag för projektering Klart
Inhämta riktpriser från gräventreprenörer Klart
Kostnadsberäkning Klart
Förhandsbesked om Byalag NGA stöd Klart
Kontakta markägare Klart
Presentation av förslag Klart
Bindande anmälan Klart
Ev. omräkning av kostnad Klart
Ansökan om Byalag NGA stöd Klart
Upphandling av grävning Klart
Beställning av material
Klart
Beställning av grävning Klart
Upprättande av ledningrättsavtal
Klart
Upprättande av skriftliga beställningar Klart
Verifiera grävtillstånd Klart
Inbetalning av grävavgifter
Klart
Nergrävning av slangar
Klart
Betalning av fakturor
Klart
Slutredovisning Byalag NGA
Klart
Blåsning av fiber
Klart
Svetsning av fiber Klart
Anslutning av fastigheter Klart
Skriv ut

Konverter

Skriven av Anders Boström on .

När fibern är blåst är det dags att koppla in konvertern. Den koverter som kommer att installeras i allas fastigheter ser ituplockad ut enligt nedan.

Se till att lämna plats så att det går att ansluta TP-kablar samt ha i åtanke att fiberkabeln inte kan böjas för mycket och att det ska finnas tillgång till el-uttag i näreheten när ni bestämmer konverterns placering i fastigheten.

Konvertern drar endast 8W och genererar därför inte speciellt mycket värme, fibern i sig är ej känslig för åska men elen bör som all annan elektronik om möjligt anslutas till ett åskskyddat uttag.

Bredd: 9,3 cm
Längd: 15,3 cm
Höjd: 5,5 cm (utfrån väggen)
 
Konverter-400px